Tietosuojaseloste – Rekisteriseloste – Privacy Policy

1 Keitä me olemme

Verkkosivustomme osoite on: oxcom.fi

Oxcom – Härkätien viestintä, Turuntie 808, 31500 Koski Tl

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katja Kettunen, katja@oxcom.fi

2 Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, markkinointi ja tiedottaminen.

Käsittelyperusteena on asiakassuhde, sopimus tai rekisteröidyn suostumus.


Käsittelyperusteena voi olla myös rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, yleinen etu ja julkinen valta, tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


Tietoja säilytetään asiakassuhteen ja laskutustietoja kirjanpitolain edellyttämän ajan.

4 Rekisterin tietosisältö

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan asiakkaalta.

Verkkosivuilla kerättäviä tietoja voivat olla muun muassa

 • Asiakkaan itse antamat tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
 • vierailun ajankohta (päivämäärä ja kellonaika)
 • IP-osoite,
 • käytetyn selaimen versioon liittyvät tiedot
 • ja mahdollisesti asiakkaan antamat lisätiedot.
 
 

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn henkilön itsensä luovuttamat.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

 • www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
 • uutiskirjeen tilauslomakkeella,
 • sähköpostitse,
 • puhelimitse,
 • sosiaalisen median palvelujen kautta,
 • sopimuksista,
 • asiakastapaamisista
 • ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 

Lisäksi seuraamme myös evästeitä.

5.1 Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

6 Kenelle jaamme tietosi

 

6.1 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä.

Antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

 • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun,
 • Viranomaisille lain tai edun edellyttämissä tapauksissa
 • Yrityksen omistajan vaihtuessa uudelle omistajaorganisaatiolle
 

Sivusto ja sähköpostit sijaitsevat Zonerin palvelimella Suomessa

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

6.2 Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi LinkedInistä). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

6.3 Analytiikka

Vainuvoiman verkkosivujen analytiikkaan käytetään Google Analytics -palvelua. Tietoja säilytetään 26 kuukautta. Voit lukea lisää Googlen tietoturvasta täältä: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

6.4 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä.

 • Analytiikkaan käytetään Google Analyticsia
 • Sivustolla käytetään palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistoa
 
 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A Manuaalinen aineisto

Käyttöoikeus ja pääsy manuaaliseen aineistoon on ainoastaan henkilöillä, jotka hoitavat asiakassuhteita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Käyttöoikeus on ainoastaan henkilöillä, jotka käsittelevät tilauksia tai ylläpitävät verkkosivuja tai palvelimia tai niihin liittyviä palveluja.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti, mm. salasanoin. Verkkosivusto on Zoner Oy:n palvelimilla Suomessa. Verkkosivuilla käytetään SSL-suojausta ja tietoturvaohjelmaa. Lisäksi kerättävän tiedon määrä pyritään minimoimaan.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9 Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa tarvittaessa. Tarkastathan verkkosivuiltamme viimeisimmän version. Muutoksista riippuen voimme tarvittaessa pyytää rekisteröityjen suostumuksen tai esim. ilmoittaa muutoksesta erikseen.

Graafinen suunnittelija Loimaa

Ei kysyvä tieltä eksy,
eikä työt tule tehdyiksi aloittamatta.

Pyydä tarjous
tai kysy lisää!